Het kerkgebouw bestaat uit een laag, langgerekte eenbeukige kerk, met enkele zijkapellen, maar zonder toren. Aangebouwd aan de kerk is een deel van het voormalige kloostergebouw. De kerk is gewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. In 1880 kondigde de Franse regering enige anti-klerikale wetten af, waarop religieuzen het land verlieten. Zo was er ook een groep Franse Dominicanen die zich in Rijckholt vestigden. In 1882 werd er een stuk grond met de naam Bongaerdsweide gekocht van 1,75 hectare. Hier werd er een eenvoudig klooster met een kapel gebouwd. In de jaren die volgden werd het klooster verder uitgebreid. De inwoners van Rijckholt hadden met deze kapel het voordeel dat ze niet iedere dag naar Gronsveld hoefden, maar in de kapel van het klooster de Heilige Mis konden bijwonen. In het priesterkoor zaten dan de paters en broeders en in het achterste gedeelte van de kapel de inwoners van het dorp. In 1921 werden er twee zijbeuken aangebouwd. Op 11 maart 1956 werd de kloosterkapel een rectoraatskerk en werd Rijckholt een eigen rectoraat. Eind 1979 verlieten de Dominicanen het klooster in Rijckholt definitief. (Bron: Wikipedia)

Adres OLV Onbevlekt Ontvangen: Rijksweg 186, RIJCKHOLT, http://www.martinusparochie-breusteijsden.nl/cluster.shtml