De kerk is gebouwd in 1934 naar ontwerp van J.W. Valk. De nieuwe `christo-centrische’ kerk (met het altaar als middelpunt van de kerk, waar de aandacht van de gelovigen naar getrokken moet worden) vertoont elementen die zijn ontleend aan de Romaanse en gotische kerkenbouw. (Bron: www.reliwiki.nl)

Adres OLV ten Hemelopneming/Heilige Geest: Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  DOETINCHEM, http://maria-laetitia.nl/