De kapel werd gesticht in 1701 en er werden wekelijks Missen opgedragen vanuit de parochie Maasbracht. Pas in 1933 kwam er een eigen kerk, de Heilig Hart van Jezuskerk. De kapel werd gerestaureerd in 1936, 1963 en 2001. Het betreft een bakstenen kapel met driezijdig gesloten koor en gedekt door een zadeldak met dakruiter. Een gevelsteen toont de tekst: Ter eeren Godts Maria van Loretten heeft Maria Moers deze Capelle gebouwt den eersten Novembre Anno 1701. Ook in de voorgevel bevindt zich een nis met Mariabeeld. In de kapel bevindt zich een altaar in Lodewijk XV-stijl, een 18e-eeuws tabernakel, enkele 18e-eeuwse kandelaars en devotionalia, geschonken aan Maria van Loreto. (Bron: Wikipedia)

Adres Loretokapel: Tergouwen 4, 6051 JE  BRACHTERBEEK, OLV van Loretokapel


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.