In 1865 kregen de Goyenaren toestemming van de aartsbisschop om een eigen katholieke kerk te bouwen en in 1866 toestemming van koning Willem III. Tussen de Goyenaren was een discussie uitgebroken over de plek van de kerk. Terwijl twee jaar lang de locatiestrijd nog doorging, werd besloten om de kruiskerk van Blauwkapel na te bouwen. Op 1 augustus 1870 startte de bouw van de RK kerk ’t Goy en op 28 september 1871 was deze gereed. Na het gereedkomen van de kerk ontstond er een nieuw dorp rond de kerk. Ook wel het Nieuwe Goy genoemd. (Bron: www.oudhouten.nl)

Adres OLV ten Hemelopneming: Beusichemseweg 104, ’t GOY, http://www.pj23.nl/