De huidige St. Plechelmuskerk stamt uit 1940, het vervangt de waterstaatskerk uit 1842. Het robuuste gebouw, naar ontwerp van C. Hardeman is uitgevoerd in een aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het is een kruiskerk, opgetrokken in gele machinale baksteen onder een met rode Romaanse pannen gedekt geknikt zadeldak.

Het interieur van de kerk is geheel uitgevoerd in baksteen. De dubbele kruisribgewelven met een straalgewelf in de koorsluiting steunen op ronde kolommen met Dorische kapitelen. Boven de ingang is een balkon met een houten balustrade. Het bankenplan dateert uit de bouwtijd waarbij deels gebruik is gemaakt van oudere banken. In de paden tussen de banken zijn de originele tegelvloeren te vinden.

Adres Plechelmuskerk: Thijplein 3, 7596 KM ROSSUM, http://www.plechelmusparochie.nl/

Leave a Comment