De kerk bestaat uit een eenbeukig schip en een wat smaller rechtgesloten priesterkoor uit de 13e eeuw. De laatgotische toren, die eigendom is van de burgerlijke gemeente, werd opgetrokken ter vervanging van een voorganger die waarschijnlijk ook uit de 13e eeuw dateerde. De bouw begon in 1535 en duurde bijna dertig jaar. De toren werd voorzien van overhoekse steunberen.
Het kerkorgel is circa 1878 gemaakt door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen uit Harendermolen. Het was zijn laatste, want hij stierf in datzelfde jaar. In de kerk bevinden zich diverse grafmonumenten, waaronder een marmeren gedenkteken voor Diederik van Veldhuyzen, eigenaar van de buitenplaats Heemstede. Het werd door beeldhouwer Jan Mast in 1716 gemaakt. (Bron: Wikipedia)

Adres Pleinkerk: Lobbendijk 1, 3991 EA  HOUTEN, http://www.hhghouten.nl/