De kerk is gebouwd tussen 1815-1817, na de overdracht van de oude kerk en nadat hiervoor al in 1809 door Lodewijk Napoleon, die in dat jaar een bezoek aan Deurne zou brengen, de benodigde gelden beschikbaar had gesteld. Het betreft een zaalgebouw met driezijdige sluitingen, dakruiter, lichte steunberen met uitgemetselde lagen waardoor een geblokt effect ontstaat. Op 2 augustus 1817 arriveerde de preekstoel uit de Bakelse kerk in de nieuwe kerk in Deurne. Het betreft een eiken kansel met koperen gegoten lezenaar XVIII. De baronnenbank is de bank die in 1906, Op verzoek van de toenmalige heer van Deurne baron Theodore de Smeth, werd in 1906 vooraan links in de kerk een eiken herenbank met oude fragmenten XIXa met wapen de Smeth XVIII geplaatst. (Bron: Deurnewiki)

Adres Protestantse Kerk: Helmondseweg 5, DEURNE, http://www.pgdeurne.nl/