In de 19e eeuw had Montfort een kleine zaalkerk met een polygonale koorsluiting en een ongelede fronttoren met naaldspits. De kerk stond toen op een kerkberg en werd toen te klein en vervallen bevonden. In 1853-1858 werd naar het ontwerp van Carl Weber een nieuwe kerk gebouwd. Daarbij groef men de kerkberg een meter af. In de jaren 1930 was de kerk opnieuw te klein. In 1933 werd daarom de zangtribune vergroot om zo meer ruimte voor zitplaatsen te hebben. De kerk bleef te klein maar van het in 1937 gemaakte plan kwam wegens de oorlog niets. In de Tweede Wereldoorlog had de kerk te lijden onder artillerievuur. Na de oorlog herstelde men de schade. In 1947 vond men uitbreiding van de kerk geen geschikte oplossing om het capaciteitsprobleem van de kerk op te lossen en wilde men nieuwbouw. Daarbij verwachtte men een sterke bevolkingsgroei als gevolg van de opening van Staatsmijn Beatrix in Herkenbosch. In 1955 stelde men architect Joseph Franssen aan die de opdracht kreeg een nieuwe kerk te ontwerpen waarbij de oude toren behouden bleef. Dit plan werd niet uitgevoerd. In 1963 begon men met de bouw van een nieuwe kerk, op een nieuwe locatie ten noorden van de oude kerk, naar het ontwerp van Franssens compagnon Van der Pluym. In 1964 werd de kerk in gebruik genomen en in 1965 geconsacreerd. De oude kerk werd toen afgebroken. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Catharina: Aan de Kerk 7, 6065 AS  MONTFORT, R.K. Parochie H. Catharina Montfort 


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.