In 1835-1839 werd de huidige kerk in dorische stijl gebouwd naar het ontwerp van de Akense architect Alois Klausner. Rond 1925 is door J.H.H. van Groenendael de huidige oostpartij toegevoegd bestaande uit een transept, koor en toren, alle opgetrokken in Nivelsteiner zandsteen. Bij deze aanpassing werden in de beide zijbeuken de ramen met ronde boog vervangen door ronde ramen, waarvan de sporen nog steeds duidelijk in de muren te zien zijn. Van 1994-1996 is de kerk door architect J.H.F. Peutz gerestaureerd, waarbij mede nieuwe ramen van de hand van kunstenaar Jan Dibbets geplaatst zijn. Sinds deze restauratie is het heel licht geworden van binnen door de lichte moderne ramen, de witte wanden en het witte tongewelf. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Gertrudis: Kerkstraat, 6321 AD WIJLRE, https://www.parochiegulpen.nl/index.php/st-gertrudisparochie-wijlre