De eenbeukige kerk was oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas maar is nu vernoemd naar Joris. De zadeldaktoren werd in 1883 vervangen door een toren met spits. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit de 15e eeuw. Het orgel uit 1868 is gemaakt door L. van Dam en Zonen. In de kerk liggen diverse grafzerken, zoals voor de auteur van de Schotanusatlas Christianus Schotanus (1671) en predikant Bernardus Schotanus (1633). (Bron: wikipedia)

Adres Sint Joris: Terp 2, BRITSWERT, http://deslachsang.protestantsekerk.net/