Op 4 september 1894 werd de kerk plechtig ingezegend. De kerk en pastorie werden op 4 december 1939 beschadigd door een ontplofte zeemijn. In 1940 en 1942 kostte het herstel ƒ 1.220.-. De kerktoren kreeg in 1956 een leien dak en het kruis werd vernieuwd. In 1958 en 1959 werden aanzienlijke bijdragen van het bisdom ontvangen voor herstelwerkzaamheden van kerk en pastorie. Een kachelhuis werd in november 1963 gebouwd zodat het met Kerstmis lekker warm in de kerk was.

Adres Sint Martinus: Ruyterstraat 129, OUDESCHILD, http://www.rkparochietexel.nl

Leave a Comment