Aan het eind van de 8e eeuw is waarschijnlijk de parochie Vlodrop ontstaan toen de zendelingen Wiro, Plechelmus en Otger in de streek het christendom kwamen verkondigen. Vermoedelijk heeft men toen reeds de eerste houten kerkje of kapel gebouwd in Vlodrop. In 1190 werd er voor het eerst melding gemaakt van de parochie Vlodrop-Karken-Posterholt. In 1277 werd er in de kronieken gemeld dat de parochie toegewijd was aan Martinus van Tours. In 1782 werd er een nieuwe parochiekerk gebouwd. Op 10 november 1782 nam men de kerk in gebruik. Het was een bakstenen kerk met een rechthoekig grondplan, voorzien van een zware vierkante half ingebouwde westtoren met ingesnoerde torenspits. Op 2 december 1782 werd het kerkhof (dat rond de kerk lag) gewijd en in datzelfde jaar werd er een muur rondom heen gebouwd. Op deze plaats ligt in de 21e eeuw nog steeds het kerkhof, maar zonder kerk. Later werd er aan de zuidzijde van de kerk ook sacristie gebouwd. In 1929-1930 werd ter vervanging van de nabijgelegen oude kerk een nieuwe kerk gebouwd naar het ontwerp van Caspar Franssen. In 1944-1945 raakte de kerk zwaar beschadigd. In 1946-1947 herstelde men de kerk naar ontwerp van Joseph Franssen, de zoon van de oorspronkelijke architect. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Martinus: Kerkstraat 1, 6063 AR  VLODROP, parochiestmartinusvlodrop.nl


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.