Op het feest van de H. Nicolaas, 6 december 1963, vond de eerste steenlegging plaats en in mei 1964 werd pastoor Bary benoemd. Op 5 september 1964 vond de inwijding van de Nicolaaskerk en de installatie van pastoor Bary plaats door kardinaal Alfrink. Pastoor Bary was een modern denkend mens die open stond voor vernieuwing in de kerk en dat gold bij hem ook voor het kerkgebouw.
Hem stond een soort motel voor ogen, een kerk-hotel. Wij komen er binnen, overnachten er en vervolgen verkwikt en uitgerust onze reis. Een motel dat van alle gemakken is voorzien, waar we ons thuis voelen, inclusief garderobe, plantenbakken een volière en een aquarium. Pastoor Bary vond dat alle zintuigen, niet alleen het oor, in een kerk geprikkeld moesten worden. (Bron: www.nicolaaskerkodijk.nl)

Adres Sint Nicolaas: Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA  ODIJK, http://nicolaaskerkodijk.nl/