De Sint-Petrus’ Bandenkerk staat op een plek waar oorspronkelijk een uit omstreeks 1500 daterende eenbeukige kruiskerk op stond die een aantal malen werd uitgebreid. Van 1880-1882 geschiedde dit in neogotische stijl naar plannen van J.J. van Langelaar. Van 1931-1932 werd de kerk uitgebreid met een extra beuk aan de oostzijde van het transept. Er werden toen onder meer zijbeuken toegevoegd. In 1944 werd de toren opgeblazen waarbij ook een deel van het schip werd verwoest. Herbouw geschiedde van 1950-1952. Architect was W. Bunnik. Het schip werd naar het westen verlengd en een nieuwe toren werd gebouwd. Alleen het noordelijke deel van de middelste transeptbeuk is nog laatmiddeleeuws. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Petrus’ Banden: Kerkstraat 116, GILZE, http://www.parochiegilze.nl/