De huidige kerk werd ontworpen door H.J. van Tulder en werd ingezegend in 1884. Vóór die tijd maakten de katholieken gebruik van hun schuurkerk, aangezien de oude Sint-Trudokerk onbruikbaar was geworden. Het is een grote, hoge kruisbasiliek met een opvallend spitse toren die ook nog van vier spitse hoektorentjes is voorzien. Het interieur van de kerk is rijk en kleurig, door de veelkleurige baksteen die in de gewelven werd gebruikt. Het kerkmeubilair is in neogotische trant uitgevoerd en nog vrijwel geheel aanwezig. In de kerk bevinden zich gebrandschilderde ramen, waarop de geschiedenis van het Mirakel van Stiphout staat uitgebeeld. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Trudo: Dorpsstraat 34, 5708 GH  HELMOND, Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster (damiaanhelmond.nl)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.