Omstreeks 1200 werd een eerste kleine romaanse kerkgebouw opgericht aan de voet van een motte. In de eerste helft van de 15e eeuw werd ze vervangen door een kerk in gotische stijl, om precies te zijn in de Brabantse gotiek. Vanaf 1462 werd de kerk herbouwd naar haar huidige vorm onder toezicht van bouwmeester Everaert Spoorwater. Toen tijdens de werken brand uitbrak, werden de toren en het schip geheel in de as gelegd, evenals het nieuw gebouwde koor. Vanwege het overlijden van Spoorwater werden de werken pas heropgestart op 3 mei 1481, ditmaal onder toezicht van de Antwerpse artchitect Herman de Waeghemaekere. De kerk werd opgeleverd in 1535 en is gebouwd als rooms-katholieke kerk, maar werd in de Tachtigjarige Oorlog door toedoen van Frederik Hendrik een Nederlandse Hervormde Kerk. Dat bleef zo tot de tijd van Napoleon, toen er een simultaankerk van werd gemaakt: het koor kregen de katholieken en het schip bleef beschikbaar voor de protestanten. Sinds 1929 is de kerk weer helemaal katholiek toen zij het schip kochten van de protestanten. Naar aanleiding hiervan heeft Paus Pius XI de kerk in 1935 tot basiliek verheven. (Bron: Wikipedia)

Adres: Steenstraat 22, 4561 AS  HULST, http://www.rk-kerk-ozvl.nl/

 

Leave a Comment