De parochie van de Wederkomst des Heren werd opgericht in 1963. De bouw was voltooid in 1965 waarna de inwijding werd gedaan door kardinaal Alfrink, de toenmalige bisschop van Utrecht. Door maatschappelijke veranderingen zoals ontkerkelijking en de verkleuring van de wijk werden drie kerkgebouwen te veel. Begin jaren tachtig begon een samenwerkingsverband dat leidde tot de sluiting van de Isidoruskerk in 1985 en de sluiting en de sloop van de Christus Koningkerk in 1988. Een gedeelte van het glas-in-betonraam uit de Christus Koning werd geplaatst in de Wederkomst. De drie parochies gingen verder onder de noemer Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en maakten gebruik van de Wederkomst des Herenkerk. In 2010 fuseerde de kerk met vier andere Utrechtse kerken tot de Martinusparochie. (bron: Wikipedia)

Adres Wederkomst des Heren: Marco Pololaan 117, 3662 GB  UTRECHT, http://stmartinusutrecht.nl/wederkomst-des-heren

 

Leave a Comment