Met de bouw van de huidige kerk werd rond het jaar 1470 begonnen. Het is een zogenaamde ‘driebeukige hallenkerk’, in drie fasen gebouwd. Men werkte daarbij van oost naar west.
Het is een grote kerk geworden; 30 meter breed, 70 meter lang en inwendig 17 meter hoog. In de kerk, waarvan het karakter behouden is gebleven, vinden we de volgende bezienswaardige onderdelen: het koorhek (1547), de preekstoel (1566), het orgel (1549) en de librije (16e en 17e eeuw). Ook de zerkenvloer is nog origineel. De kerkenraadskamer bevindt zich op de verdieping van het zuidportaal. Het is een stijlkamer met goudleerbehang aan de wanden. In de schouw zijn links en rechts van de aanwezige haardplaat, afgezien van de randtegels, totaal 128 oud-hollandse wandtegels verwerkt met op elke tegel een bijbelse voorstelling. (bron: www.westerkerkenkhuizen.nl)

Adres Westerkerk Enkhuizen: Westerstraat 138, 1601 AN ENKHUIZEN, http://www.westerkerkenkhuizen.nl/

Leave a Comment