De tegenwoordige kerk van Vrouwenparochie is de oudst nog bestaande kerk van de burgerlijke gemeente het Bildt. De kerk werd gebouwd in 1670. Hij verving de kerk, die in de jaren 1526-1532 met financiële hulp van Keizer Karel V was gebouwd, welke kerk op zijn beurt de schamele houten kerk van 1511 weer vervangen had, zodat de nieuwe kerk van 1670 het derde kerkgebouw van Vrouwenparochie werd. (bron: www.bordenakerk.nl)

Adres Bordenakerk: Kerkplein 2, 9077 SV  VROUWENPAROCHIE,  http://www.bordenakerk.nl/

 

Leave a Comment