De kerk wordt voor het eerst genoemd in 1063. Hoe deze eruit heeft gezien, is onbekend. In de loop der eeuwen werd er een kerk gebouwd van tufsteen, een grauwe vulkanische steensoort uit de Eifel, op de plek van de huidige. De toren is in de 13e eeuw opgetrokken uit de zogenaamde kloostermoppen, dit zijn gebakken grote stenen die gebruikt werden om kloosters mee te bouwen. De in gotische stijl opgetrokken toren is waarschijnlijk ontstaan in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Dit valt af te leiden van het jaartal 1464 op de luidklok. Na de Spaanse belegering moest de kerk worden herbouwd, dat gebeurde in 1628. Een jaar later is de kerk helemaal klaar. (bron: Wikipedia)

Adres Dorpskerk: Kerkplein 1, HEEMSKERK, http://www.pknheemskerk.nl/dorpskerk

Leave a Comment