Reeds in 1210 wordt melding gemaakt van een kerk te Heusden. Van deze romaanse kerk bleef de toren tot 1944 bewaard. In 1328 bouwde men een noorder- en een zuiderzijbeuk. In de 15e eeuw werden koor en dwarsarmen gebouwd die in 1555 nog werden uitgebreid. Hierbij werd gebruikgemaakt van speklagen met afwisselend baksteen en natuursteen. Na de stadsbrand van 1572 werd de kerk hersteld. De kerk werd in 1579 genaast door de hervormden. De toren werd in de nacht van 4 op 5 november1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen, waardoor het westelijke deel van de kerk werd verwoest. De toren en drie traveeën van de kerk werden verwoest en niet meer herbouwd. De kerk bezit een praalgraf van baron Johan Theodoor van Freisheim, die van 1711 tot 1733 gouverneur van Heusden was. (Bron: Wikipedia)

Adres Grote of Catharinakerk: Burchtstraat 2, HEUSDEN, https://www.hervormdegemeenteheusden.nl/