In 1919 werd begonnen met de bouw van een nieuwe parochiekerk naar een ontwerp van Jos Wielders. Het gebouw is opgetrokken in een door expressionisme beïnvloede stijl en ligt noordwest-zuidoost met het altaar richting het noordwesten. Het is een niet-georiënteerde kruiskerk en bestaat uit een frontgevel met daarin links een grote toren en rechts een klein klokkentorentje tot onder de nokhoogte van het schip, een eenbeukig schip een transept en een trapsgewijs versmallend en verlagend koor met een halfronde apsis. Voor de kerk (zuidzijde) zijn tegen het schip twee entreeportalen met ertussen een doopkapel met ieder een eigen zadeldak. De twee torens in de frontgevel hebben een tentdak. Het transept heeft ten opzichte van het schip een verlaagde nok, beide gedekt door een zadeldak. De kerk heeft een plint van Kunradersteen met erboven baksteen en is voorzien van spitsboogvensters. Boven de viering bevindt zich een koepelgewelf, in de kruisarmen spitsbooggewelven en kruisribgewelf boven het schip. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilig Hart van Jezus: Hoofdstraat 137, NIEUWENHAGERHEIDE, http://www.heidelicht.nl/

Leave a Comment