In 1161 wordt toestemming verkregen een parochie te stichten. In de loop der eeuwen heeft de eerste kerk van Hengstdijk heel wat te verduren gehad. Ondanks de steeds betere methoden om dijken te bouwen, sloeg de zee toch nogal eens toe. Daarnaast is in het verleden ook veel gevochten om wat nu het Zeeuws-Vlaamse gebied is. Door de nieuwe leer van Luther ontstond er zelfs een godsdienststrijd, waaruit de beeldenstorm in Frans- en West-Vlaanderen een bekend feit is. Daarna, in 1591, overviel een bende geuzen het dorp en verwoestte alles. Zelfs de kerk werd in brand gestoken. Na 3 augustus 1645, tijdens de Franse revolutie, werd de kerk verlaten. Pas op 30 maart 1797 werd de kerk weer in gebruik genomen door pastoor Nicolaas Brouwers voor een begrafenis. Inmiddels was het gebouw tot op de draad versleten en op 13 december 1891 werd besloten de kerk af te breken en een nieuwe kerk op dezelfde plaats te bouwen. De eerste steen werd gelegd op 13 juni 1892 en in hetzelfde jaar nog werd de nieuwe kerk ingezegend. (Bron: stichting behoud de Catharinakerk Hengstdijk)

Adres Heilige Catharina: Hengstdijkse Kerkstraat 4, 4585 AB  HENGSTDIJK, http://rk-kerk-ozvl.nl/kernen/west/algemeen

Leave a Comment