De huidige Lucaskerk is een vierkante pleinkerk met een plat dak en losstaande klokkentoren, ontworpen in de stijl van de Bossche School. Zoals vaker bij latere kerken in deze stijl, is de kerk niet opgevat als een basiliek of zaal, maar als een centraal overdekt stadsplein waar mensen tezamen kunnen komen. Opvallend is hoe het ontwerp is beïnvloed door Stonehenge. Dit is te zien in de manier waarop vensters en muurdammen zich ritmisch afwisselen. Deze muurdammen vormen, samen met de grote betonnen lateien boven de hoge ramen, een gestileerd Stonehenge. Binnen bevinden zich drie grote dubbelpeilers die qua vorm en verhoudingen verwijzen naar de grote trilieten van het voorhistorische monument. Het interieur is, zoals dat hoort bij de Bossche School, ingetogen en sober. Ook het altaar en de banken zijn in de Bossche Schoolstijl ontworpen. De “trilieten” zijn voorzien van schilderingen van Théodore Stravinsky. (Bron: Wikipedia)

Adres Heilige Lucas: Zuiderparkweg 301, 5216 HB  ’s HERTOGENBOSCH, H. Lucas – Parochie Maria


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.