De ontstaansgeschiedenis van de Maria-Vredeskapel is heel bijzonder, getuige de beschrijving op 12 mei 1945 in het toenmalige weekblad ‘Het Licht’, destijds een weekblad voor Deurne en omgeving: “De geschiedenis van de Maria-Vredeskapel te Deurne begint op den avond van 9 Februari 1944, toen op de ziekenkamer van rector Eijgenraam de drie Deurnese kapelaans met Assistent Rector van Dijk in het gasthuis aan de Kruisstraat bijeen waren voor het bespreken der plannen voor het zilveren Priesterfeest van den Pastoor op 14 juni 1944.” In datzelfde artikel staat te lezen dat er een devotiekapel zal worden opgericht ter eere van O.L. Vrouw, met een nieuw te kappen beeld erin. Deurne was toen nog niet bevrijd, men zag verlangend uit naar het einde van de oorlog en de behoefte aan een bidkapel was onder die omstandigheden zeker heel groot. ‘Door Moeders hart naar Christus Hart’, zei de pastoor tijdens zijn feestpredikatie op de eerste mei-zondag van 1945. (Bron: Wikipedia)

Adres Maria Vredeskapel: Mariapad 1, 5754 BX  DEURNE