De kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte is een laat-gotische dorpskerk, in de huidige vorm ontstaan door verbouwing en uitbreiding van een oudere kerk in het begin der 16e eeuw. Het schip is gedekt door een uit ca. 1830 daterend houten tongewelf. De kerk is uitwendig omstreeks 1860 ommetseld. (Bron: www.Reliwiki.nl)

Adres OLV Geboorte: Kerkweg 5, GELLICUM, https://www.suitbertusparochie.nl/locatie