De ‘Oude Kerk’ is omstreeks 1192 gebouwd. Aanvankelijk als houten kapel die meermalen wordt verbouwd. Rond 1300 wordt de kerk verheven tot parochiekerk en gewijd aan Sint Nikolaas. Na verbouwingen ontstaat er rond 1375 een Romaans kerkje. Rond 1510 krijgt dit gebouw na ingrijpende verbouwingen haar gotische vorm. De kerk is overdekt met spitsbogige tongewelven in het schip, koor en transept; de schenkels rustend op kraagstenen in de vorm van gebeeldhouwde koppen. In het gewelf van het koor is een schildering uit ongeveer 1500 zichtbaar, deze stelt ‘Het laatste Oordeel’ voor. Nadat het noordelijk deel van Brabant na 1648 definitief onderdeel werd van de Republiek der verenigde Nederlanden ging de kerk over in protestantse handen. In de Napoleontische tijd, in 1809, wordt het kerkgebouw toegewezen aan de katholieken, maar blijft in het bezit van de hervormden. Een bijzondere wetenswaardigheid is wellicht het feit dat ds. Th. van Gogh, de vader van de beroemde Vincent van Gogh, van 1871-1875 predikant is in Helvoirt. In diens ambtsperiode, in 1872, werd het mooiste kunstwerk, dat de kerk bezat, namelijk het eikenhouten oksaal uit het jaar 1500, verkocht aan jonkheer Van den Bogaerde te Haaren voor fl. 400,–. Deze is nu te vinden in het Rijksmuseum. (Bron: www.openmonumentendag.nl)

Adres Oude Nikolaaskerk: Van Grevenbroeckstraat 2, 5268 AN  HELVOIRT, Protestantse Gemeente Helvoirt – Haaren (pkn-helvoirt-haaren.nl)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.