De Pauluskerk is geïnspireerd op de vroegchristelijke, romeinse basilieken. De voorgevel wordt geflankeerd door links de (voormalige) doopkapel en rechts de (voormalige) Mariakapel. Naast de kerk bevindt zich de pastorie. Boven de ingangspartij, met twee zuilen, bevinden zich drie ramen. Boven deze ramen, in het timpaan van de kerk, een afbeelding van de apostel Paulus. Hij wordt geflankeerd door een tekst van hem uit de brief aan de Korinthiërs: ‘Ik predik Christus en dien gekruisigd’ (1Kor.2:2). De schildering is ontworpen en geplaatst door de Utrechtse schilder Jos ten Horn. Hij maakte eveneens de gebrandschilderde ramen. De kerk werd op 26 mei 1949, Hemelvaartsdag, geconsacreerd. (bron: website Pauluskerk)

 

 

Adres Pauluskerk: Weerdingerstraat 33, 7815 SC  EMMEN, http://www.rkemmen-erica.nl/tb/tb-home.html

 

Leave a Comment