Na de Eerste Wereldoorlog heeft de katholieke politicus jhr. Charles Ruijs de Beerenbrouck zich ingezet voor de heroprichting van de abdij, die oorspronkelijk stamt uit de 10e eeuw, maar in 1573 door de Watergeuzen op bevel van Willem van Oranje werd verwoest. In 1933 ging de bouw van start en op 23 augustus 1935 betrokken de eerste monniken het nieuwe gebouw. Voor de nieuwbouw had de architect A.J. Kropholler een ambitieus plan opgesteld, dat slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd. Op 12 maart 1936 kreeg het nieuwe klooster de status van prioratus simplex (“eenvoudige priorij”). In 1950 volgde de verheffing tot abdij. In de periode 1948-1953 werd het gebouw door B.J. Koldewey uitgebreid met een woongedeelte en een kerk. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Adelbert abdijkerk: Abdijlaan 26, 1935 BH  EGMOND-BINNEN, https://www.abdijvanegmond.nl/