De kerk is gebouwd in 1735. De voorganger van deze kerk was een veel kleinere Jezuïetenkerk die in 1609 gebouwd werd na een grote stadsbrand. De Sint-Luciakerk is gebouwd met de opbrengsten van de Ravensteinse Loterij. Het bijzondere aan deze kerk is dat ze in barokstijl is gebouwd, en zelfs de enige katholieke kerk in de noordelijke Nederlanden is die in deze stijl is opgetrokken. Reden hiervoor is het feit dat in het Land van Ravenstein godsdienstvrijheid heerste zodat er katholieke kerken gebouwd konden worden. In andere delen van de Republiek der Nederlanden moest men zich met schuurkerken of schuilkerken behelpen. Ook het feit dat Ravenstein eigendom was van de graven van Palts-Neuburg speelde hierbij een rol. Het was de toenmalige heer Karel III Filips van de Palts die opdracht gaf om de kerk te bouwen. Zijn wapen bevindt zich boven de ingang van de kerk. Het interieur kenmerkt zich door een gestuct koepelgewelf met een moderne schildering door Jos ten Horn en Piet Koppens. Het hoogaltaar, de preekstoel, de biechtstoelen en de banken stammen uit 1735. De zijaltaren zijn in de 2e helft van de 20e eeuw echter gesloopt. (Bron: Wikipedia)

Adres Sint Lucia: Sint Luciastraat 1, 5371 AS  RAVENSTEIN


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.