De heilige Nicolaaskerk werd gesticht in 1894 aan de Bathmenseweg (toen nog zandweg) te Lettele. De aanbesteding vond plaats op 30 oktober 1893. Op 3 november 1893 ging de aanvraag naar het Bisdom om in eigen beheer onder leiding van architect G. te Riele, de bouw van de kerk te mogen doen. Nog dezelfde maand kwam de toestemming van de Aartsbisschop. Op 17 april 1894 is de eerste steen plechtig gewijd en geplaatst door de Zeer Eerwaarde Heer T.A. Rekvelt, Pastoor van Duistervoorde en Deken van het Dekenaat Deventer. Op 14 november 1894 is de nieuwe kerk en het altaar ter ere van de Heilige Nicolaas in gebruik genomen. (Bron: https://www.heiligelebuinus.nl/locaties/nicolaas-lettele/geschiedenis)

Adres Sint Nicolaas: Bathmenseweg 35, 7434 PX  LETTELE, https://www.heiligelebuinus.nl/locaties/nicolaas-lettele