De driebeukige Sint-Pietersbandenkerk van Hamme werd in 1740-1753 volledig herbouwd in vroegclassicistische stijl naar ontwerp van de Dendermondse Augustijnermonnik Thomas Laureys (1688-1759). Enkel de begin 13de-eeuwse westtoren met gotische galmgaten bleef bewaard. In 1808 werd een gedeelte van de bouwvallige westgevel afgebroken en vervangen door de nog bestaande schuine hellingen, aansluitend bij de toren. In 1844 werd de kerk verruimd in oostelijke richting onder leiding van architect De Pauw uit Dendermonde. Het smaakvolle interieur bevat nog heel wat beeldhouwwerk, schilderkunst, zilverwerk en textiel uit de 16de tot 18de eeuw. Interessant is ook het merkwaardige orgel van François Le Royer uit 1682, dat onder meer door Pieter Van Peteghem werd omgebouwd in de 18de eeuw. Het is bekroond door de H. Cecilia geflankeerd door twee musicerende engelen. (Bron: www.openkerken.be)

Adres Sint Pietersbanden: Marktplein, HAMME