In 1867-1868 is het huidige, driebeukige neogotische kerkje met half-ingebouwde toren en rechtgesloten koor naar ontwerp van H.J. Wennekers gebouwd. Het kerkje is één van de laatste overgebleven dorpskerkjes uit de zogenaamde “stucadoorsgotiek” (d.w.z. gepleisterde houten gewelven) in het aartsbisdom Utrecht. Het kerkje is bijzonder door zijn bouwstijl en ligging aan het kanaal, buiten de bebouwde kom van Vroomshoop-Geerdijk. Het interieur is in de jaren 1960 deels gemoderniseerd. Hierbij verdwenen het hoofdaltaar en de preekstoel. De communiebank is verbouwd tot altaartafel. Het orgel en de kruiswegstaties zijn behouden gebleven. De ramen in het koor zijn in 1905 vervaardigd door fa. Hertel en Lersch te Düsseldorf. (Bron: www.reliwiki.nl)

Adres Sint Willibrord: Schoolstraat 80, VROOMSHOOP, http://www.sintmarcellinus.nl/