Op 3 november 1952 werd de heer Sluymer als architect benoemd voor het ontwerp van de Mariakerk. Op 15 oktober 1953 werd gestart met de bouw. Uiteindelijk op 15 juli 1955 werd de kerk door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. Alfrink plechtig geconsacreerd. Het ijzeren smeedwerk: communiebanken, altaarkruis, kandelaren en godslamp werd vervaardigd en geleverd door Harry de Groot uit Utrecht. De beelden werden vervaardigd door de eerwaarde zuster Augustines Marie-José van der Lee van het klooster “Monnikenberg” te Hilversum. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door de schilder en glazenier Jan Schoenaker uit Oldenzaal, die ook de geschilderde kruisweg maakte. Het doopvontdeksel tenslotte is van de hand van edelsmid Fitzthum.

Adres Mariakerk: Mariastraat 17, 7574 ZN  OLDENZAAL, http://www.plechelmusparochie.nl/

Leave a Comment