De Birgittinessen, zo genoemd naar hun stichteres Birgitta van Zweden (1303- 1373), vormen een contemplatieve orde ; zij wijden hun leven van arbeid en gebed aan God. Specialer nog aan de Lijdende Christus en zijn moeder Maria. Zij doen dat in stilte, verborgen achter hoge muren en tralies. Daar bidden zij voor de Kerk en de wereld. Iedere dag is de kapel geopend voor aanbidding en gebed van 15-16u. (Bron: http://www.300jaarabdij-uden.nl)

Adres Abdijkapel Sint Brigitta: Vorstenburg 1, 5401 AZ  UDEN, http://www.abdijuden.nl/