Na de reformatie kreeg de commissie, die ingesteld was om de bouw van de katholieke kerk in Loenen voor te bereiden, op 13 februari 1846 toestemming van Koning Willem II om met de bouw te beginnen. De koning gaf een subsidie van 6.000 gulden op voorwaarde, dat de kerk door Waterstaat gebouwd zou worden. De totale kosten van de Kerk bedroegen fl. 13.332.–. De familie Hackfort (Kasteel ter Horst) schonk een nieuw gebouwde pastorie alsmede de grond voor kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarde, dat zij de twee eerste banken van de nieuwe kerk tot hun beschikking zouden krijgen en dat zij het recht zouden krijgen om op het kerkhof een eigen familiegrafkelder te maken. De “Horstenbanken” staan nog in de kerk. Op de deurtjes staan de wapens van de familie Hackfort en van de familie Van Wijnbergen. Op 8 september 1849 werd de nieuwe kerk ingewijd. Veel van de (barokke) inventaris kwam uit de kapel van Kasteel ter Horst, zoals de misgewaden, kelk en monstrans met het wapen van de Hackforts, altaarbenodigdheden, het orgel en het doopvont. In 1864 werd uit een legaat van de freule van Hackfort tot ter Horst het kosterhuis gebouwd achter de kerk. In 1927 bleek, dat de kerk te klein was voor het groeiend aantal parochianen, waardoor de kerk werd vergroot met twee zijbeuken. (Bron: www.reliwiki)

Adres Antonius Abt: Hoofdweg 51, Loenen, https://www.franciscusenclara.com/loenen