De Basiliek van de heilige Kruisverheffing is in de jaren 1891-1892 gebouwd naar ontwerp van Alfred Tepe. Hij ontwierp een driebeukige hallenkerk met toren. De inrichting werd verzorgd door leden van het St. Bernulphusgilde. De kerk werd op 19 oktober 1892 geconsacreerd. Naast het patrocinium van het Heilig Kruis kwam nu ook het patronaat van de heilige Antonius van Padua. Kardinaal Praefect van de Congregatie van de eredienst heeft in naam van de Paus de H. Kruisverheffing op 25 april 1992 tot basiliek verheven. (Bron: Wikipedia)

 

Adres Basiliek van de Heilige Kruisverheffing: Kerkstraat 8, 8102 EA  RAALTE, http://parochieheiligkruis.nl/locaties/kruisverheffing

Leave a Comment