Mede door de aanleg van het fort in 1821 kwam de kerk minder centraal te liggen. Tijdens de 2e W.O. werd de kerk gevorderd door de bezetters en deed o.a. dienst als paardenstal. De kerk raakte ernstig in verval. De Hervormde Gemeente had inmiddels een onderkomen in Groenekan. Na de oorlog besloot men aanvankelijk het gebouw te slopen en weer op te bouwen in het Openluchtmuseum in Arnhem. Door particulier initiatief kon dit gelukkig worden voorkomen. In 1957 werd de kerk voor 1 gulden gekocht door de Stichting Blauwkapel, die met steun van de overheid de kapel liet restaureren. Vanaf 1959 doet de kerk Blauwkapel o.a. dienst als oecumenische onderwegkerk. (Bron: www.onderwegkerkblauwkapel.nl)

Adres Blauwkapel: Kapeldwarsweg 21, 3566 MP  UTRECHT, Vereniging van Vrienden van Blauwkapel – Oecumenische onderwegkerk (onderwegkerkblauwkapel.nl)


Wilt u reageren? Of heeft u een suggestie of een vraag? Klik hier.