De Bovenkerk (ook wel St. Nicolaaskerk) in Kampen is een grote, gotische kruisbasiliek en tevens het opvallendste element in het stadsgezicht van Kampen. Tot het interieur van de kerk behoort een vroeg-renaissance koorhek, een natuurstenen kansel en een monumentaal orgel. De kerk heeft een kerktoren en een schip met dubbele zijbeuken, een gesloten priesterkoor met kooromgang en straalkapellen. De kerk heeft 1.250 zitplaatsen. De bouw van de kerk verliep in een aantal fasen: de bouw van een romaanse kerk in de 12e eeuw, de bouw van een vroeg-gotische kerk in de laat-13de  eeuw. In de laatste kwart van de 14de eeuw krijgt de kerk een basilicaal koor, een plan voor een basilicaal schip mislukt in de 15e eeuw. De huidige vorm dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. (bron: Wikipedia)

 

Adres Bovenkerk: Koornmarkt 28, KAMPEN, http://www.debovenkerk.nl/

 

 

Leave a Comment