De Cenakelkerk te Heilig Landstichting werd gebouwd naar ontwerp van Jan Stuyt tussen 1913 en 1915 als parochie- en bedevaartskerk. De kerk is uniek in de Nederlandse kerkarchitectuur. Door de vormgeving en de detaillering die geënt zijn op de vroegchristelijke bouwkunst en Arabische stijlen wordt de kerk en de andere gebouwen van het Rijksmonument Heilig Land Stichting gezien als een uniek voorbeeld van oriëntalisme in Nederland. De kerk is opvallend wit gepleisterd en heeft twee Byzantijnse torens. De muren aan de binnenzijde daarentegen zijn door Piet Gerrits kleurrijk beschilderd met afbeeldingen van met name gebeurtenissen van de handelingen van de apostelen, Stefanus en Paulus, waaronder de bekering van Saulus tot christen. Het interieur heeft veel byzantijnse trekken, zoals het mozaïek in de apsis. Een aantal muren is opgeluisterd met mozaïeken, zoals de Ontslapenis van de Moeder Gods, maar door geldgebrek is dit aantal beperkt. In de halfronde apsis wordt middels een voornamelijk goudkleurig mozaïek een aantal palmen en engelen uitgebeeld. Voor het altaar staat een menora-vormige kandelaar, boven het altaar hangt een houten baldakijn en achter het altaar bevindt zich een klein orgel. Hoewel de kerk de naam cenakel (eetzaal, namelijk van het Laatste Avondmaal) draagt, is de kerk om financiële redenen gewijd aan de Heilige Antonius. Een Rotterdamse handelaar die zeer toegewijd was aan deze heilige besteedde veel geld aan kerken toegewijd aan Sint Antonius. (Bron: Wikipedia)

Adres Cenakelkerk: Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP  HEILIG LANDSTICHTING, http://www.parochiedeverrijzenis.nl/

 

Leave a Comment