De Sint-Denijskerk of Sint-Dionysiuskerk was één van de zeven kapittelkerken van Luik. Ze is toegewijd aan Dionysius van Parijs. De kerk werd gesticht in 987, door toedoen van prins-bisschop Notger. Het kapittel bevatte oorspronkelijk twintig kanunniken, later dertig. De kerk maakte onderdeel uit van de eerste stadsmuur en de zware toren, uitgevoerd in kolenzandsteen, maakte deel uit van de stadsverdediging. Studies van de jaarringen in het hout van de dakbalken van het schip hebben aangetoond dat dit van de periode 1012-1015 dateert. Het romaanse koor werd begin 15e eeuw door het huidige gotisch koor vervangen. Eind 17e eeuw werd het kerkinterieur omgevormd in de trant van de toen heersende barokstijl. In 1797 werd het kapittel opgeheven. Een deel der kerkschat ging verloren. In 1801 werd de kerk, nu als parochiekerk, heropend. In 1852 werden glas-in-loodramen aangebracht. In 1987 werd de kerk gerestaureerd. Het barokinterieur omvat onder meer een 18e-eeuwse preekstoel. Van belang zijn verder een orgelkast uit 1589 en een altaarstuk, kort na 1522 vervaardigd, dat gewijd is aan de Passie en aan het leven van de heilige Dionysius. (Bron: Wikipedia)

Adres Collégiale Saint-Denis: Rue de la Cathédrale 64, 4000  LIEGE, http://www.upsl.be/communautes/paroissiales/saint-denis/