De kerk komt aan zijn bijnaam omdat hij vroeger op een eiland was gelegen dat door een Maasarm van de rest van de stad was afgesneden. De kerk werd gesticht door prins-bisschop Notger tussen 980 en 987. Deze werd er in 1008 ook begraven. Het oorspronkelijke bouwplan vertoont gelijkenis met dat van de centraalbouw van de Akener paltskapel, het oudste deel van de Dom van Aken. Uit de 16e eeuw stamt de laatgotische kruisgang. In het midden van de kruisgang bevindt zich het standbeeld van Notger, in 1891 vervaardigd door Rixgens. In 1754 werd het kerkgebouw grotendeels gesloopt en herbouwd in classicistische stijl op dezelfde plattegrond. Het ontwerp was van Gaetano Matteo Pisoni; uitvoerend architect was de jonge Luikenaar Jacques-Barthélemy Renoz. De Romaanse toren bleef gespaard. De kerk bezit Romaanse beelden van Sint-Jan en een sedes sapientiae (Onze Lieve Vrouw met Kind) uit omstreeks 1230, in gepolychromeerd hout. (Bron: Wikipedia)

Adres Collégiale Saint-Jean-en-l’isle: Pl. Xavier-Neujean 32, LUIK