Van de kerk van Biggekerke is bekend dat deze gesticht is voor 1247 als dochterkerk van de Westmonsterkerk in Middelburg. Tot 1453 waren er zelfs twee pastoorsplaatsen aan verbonden. Ten tijde van de Hervorming heeft het ook hier flink huis gehouden. De toenmalige pastoor Bernard Donder was overtuigd Calvinist en zweert in 1566 de Roomse kerk af Hij preekt sindsdien ook in Biggekerke de Hervorming, iets wat hij met gevangenschap moest bekopen. Maar wanneer Middelburg zich loyaal verklaart aan Oranje, kan de Hervorming zich ontwikkelen. Er was toen nog het probleem, dat er te weinig voorgangers waren maar in 1583 werd door de classis Walcheren de eerste predikant aan Biggekerke toegewezen, ds. J. van Aecken. (Bron: pknbm.nl)

Adres Dorpskerk: Kerkplein 1, BIGGEKERKE, http://www.pknbm.nl/index.php/biggekerke/de-dorpskerk

 

Leave a Comment