De toren en de kerk dateren uit de 14e eeuw. Na de reformatie in 1598 bleef de kerk, nu hervormd geworden, in gebruik. Het altaar in het koor en de beide andere andere in de zijbeuken werden verwijderd, terwijl in 1624 het grote doopvont van Bentheimer zandsteen plaats maakte voor een klein protestants doopbekken op een standaard. Ook de kerk kwam in de loop der eeuwen in een steeds slechtere staat te verkeren en dat werd nog erger, toen er in de winter van 1813/1814 een compagnie soldaten in gelegerd werd. De militairen waren speciaal aangeworven om aanvallende Fransen uit de vesting Coevorden te weerstaan. Toen de compagnie in mei 1814 vertrok, was de kerk totaal uitgewoond. De muren waren zwart geblakerd van de vuren, die men er gestookt had, de ramen waren kapot en de vloeren opengebroken. De kerk werd provisorisch hersteld, want ja, ‘t waren moeilijke tijden. Toen er in de nacht van 3 op 4 maart 1823 een angstaanjagende storm over Dalen veegde, werd het kerkgebouw echter zo beschadigd, dat men adviseerde het maar niet meer te gebruiken. Gelukkig wist dominee Lamping raad. Hij reisde met twee kerkvoogden naar Assen, waar koning Willem I juist een bezoek bracht en wist Zijne Majesteit te overreden een rijksbijdrage te verstrekken. Al op 20 Juni 1823 werd een bedrag van f 6.000,- beschikbaar gesteld, genoeg voor de bouw van een nieuwe kerk. De kerk werd lager en kleiner dan haar voorganger, het koor en de zijbeuken verdwenen en er werd een sluitmuur met een grote toegangsdeur aan de oostkant gebouwd, waar inmiddels de hoofdstraat gelegen was. De oude preekstoel  kwam tegen de zuidelijke muur en de grote gotische ramen maakten het inwendige mede door de gewitte wanden tot een bijzonder lichte ruimte. De kerk van Dalen was een typische protestante zaalkerk geworden. (Bron: www.dorpskerkdalen.nl)

Adres Dorpskerk: Hoofdstraat 25, DALEN, https://www.dorpskerkdalen.nl/welkom/