De eenbeukige laatgotische kerk werd in de 13e eeuw gebouwd op de plaats waar daarvoor al een kapel had gestaan. Er zijn tufstenen funderingen uit de 12e eeuw aangetroffen. De toren van de kerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Omstreeks 1336 werd de tufstenen onderlaag van de toren met baksteen verhoogd. In die periode werd ook het romaanse koor vervangen. Op het eind van de 15e eeuw werd het schip verhoogd en werd de toren opnieuw verhoogd. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Willibrord. (Bron: Wikipedia)

Adres Dorpskerk: Kerkplein 1, OLST, http://www.pkn-olst.nl/

Leave a Comment