Van voor 1638 zijn er geen eigen gegevens over de Lutherse Gemeenschap bewaard gebleven. Uit andere bronnen blijkt dat al in 1617 de Lutheranen uit Alkmaar een beroep deden op de Lutherse Gemeente in Amsterdam. De Gemeenschap kwam aanvankelijk samen in een oude branderij op de Heul, maar kon door steun van Scandinavie een aantal huizen kopen aan de zuidzijde van de Oude Vest’, de tegenwoordige Baangracht en Oudegracht. Hier kon de Lutherse Gemeenschap samenkomen. Op 16 april 1641, nadat geen gehoor werd gegeven aan het verbod op de Lutherse diensten, werden de huizen verwoest. Na 25 augustus werden de diensten weer hervat, zonder dat er werd ingegrepen en werd er tussen 1642 en 1644 een houten gebouw geplaatst. Aan het eind van de 17e eeuw was het gebouw dermate bouwvallig dat men besloot hier een stenen gebouw te plaatsen. Deze kerk werd op 14 september 1692 gewijd en ontving vele schenkingen zoals de tochtportiek, de kerkeraadsbanken, een preekstoel, een kroonluchter en een rijk versierde bijbel. (Bron: Reliwiki)

Adres Lutherse Kerk: Oude Gracht 187, ALKMAAR, https://luthersekerkalkmaar.nl/