In 1583 liet Herman Penninck de woning met poortgebouw en pronkgevel bouwen. Nadat het pand in 1686 in bezit kwam van de katholieke familie Van Hövell werd er een schuilkerk in gevestigd. Relieken van de heiligen Lebuïnus, Radboud en Marcellinus werden er bewaard. In de 19e eeuw was het weer een woonhuis, maar het raakte in verval. De doopsgezinde gemeente kocht het pand, liet het restaureren en vestigde er in 1891 haar kerkzaal. Anno 2017 doet het huis nog steeds als zodanig dienst. Nu voor doopsgezinden en remonstranten samen. Sinds oktober 2016 is de plaatselijke VVV gevestigd in het entreeportaal en de hal van de kerk. De kerk is een inpandig gebouwde zaalkerk in neorenaissance-stijl, naar ontwerp van T.E. Kuipers. Vrijwel het gehele interieur bevat nog originele onderdelen waaronder de banken, psalmbordjes, kroonluchters en de preekstoel. Onder het interieur valt ook het orgel dat in 1894 is gebouwd door Michaël Maarschalkerweerd. (Bron: Wikipedia)

Adres Het Penninckhuis: Brink 89, 7411 BX  DEVENTER, https://hetpenninckshuis.nl/