De Gereformeerde Doleantiekerk is in 1893 gebouwd door aannemer Weijs na “de Vereniging” tussen een aantal tot dan toe afgescheiden kerkelijke gemeenten. Het kerkgebouw diende ter vervanging van een in 1887 gebouwde houten noodkerk. Het werd oorspronkelijk aan de linkerzijde geflankeerd door een in neo-renaissance stijl gebouwde kosterswoning annex consistoriekamer, die in de jaren zeventig is afgebroken en vervangen door een aanbouw met vergaderruimte en pastorie. De neo-renaissance architectuur van het kerkgebouw is zonder twijfel geënt op de kerkelijke architectuur van Hendrick de Keijser in Amsterdam uit het begin van de 17de eeuw. Het van oorsprong 18e eeuwse orgel is in 1973 gebouwd door de fa. Van den Berg & Wendt, met gebruikmaking van oudere onderdelen. (Bron: Reliwiki)

Adres: Singel 18, ZWARTSLUIS, http://www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl/