De start van de bouw van de Grote Kerk is in 1651, nadat er octrooi was verleend tot vervening en ontginning van gebied, waardoor veel mensen naar Hoogeveen kwamen. Er was algauw behoefte aan een kerk en een school. Oorspronkelijk was het een kruiskerk, in de vorm van een grieks kruis, waarvan de vier armen even lang zijn. Alle fondsen die ter beschikking waren, zelfs de armenpenning, werden ingezet en uiteindelijk in 1664 was de kerk in bruikbare toestand. In de jaren 1766 tot 1804 was er meer ruimte nodig en werd de kerk vergroot tot driebeukige hallenkerk.

 

Adres Grote Kerk: Kerkstraat 40, 7902 CK  HOOGEVEEN,  www.grotekerk.pknhoogeveen.nl   

Leave a Comment