Het stichten van een kerkelijke gemeente in Boven Muntendam (Veendam), was op initiatief van de provinciale synode, gehouden op 25 augustus 1651. Het gerucht ging dat er in de Muntendammer venen wel 300 huisgezinnen zouden zijn. Het resultaat was dat op 5 september 1655, de Staten van de provincie toestonden, om voor het inkomen van 300 Carolusguldens, een predikant te beroepen. In 1655 werd ds. Henricus Hermannius benoemd tot predikant in Boven-Muntendam (Veendam). De eerste diensten werden gehouden in een boerenschuur van Albert Aalders Negenkracht. Bij gebrek aan een kerkklok trommelde ‘loper’ Jan Karstiens Gods volk naar de Verendammer schuurkerk. Over de eerste kerkgangers werd vermeld dat de schuur zo vol was dat de gelovigen ’tot de hanebalken toe’ aan de lippen van de voorganger hingen. De preekstoel was een oud houten vat. Met steun van Gedeputeerde Staten werd er vanaf 1660 aan een kerk gebouwd. De eerste steen werd gelegd door de kleinzoon van vervener Adriaan Geerts Wildervanck op 24 augustus 1660. Ruim 2 jaar later, op 5 oktober 1662 , werd in deze kerk de eerste kerkdienst gehouden. Voor de bouw van de kerk hadden de Staten van Groningen een subsidie verleend van 4000 Carolusguldens, onder voorwaarde, dat zij het “collatierecht” zouden krijgen (het recht om een predikant te benoemen). (Bron: www.grotekerkveendam.nl)

Adres Grote Kerk: J.G. Pinksterstraat 5, VEENDAM, http://www.grotekerkveendam.nl/